studio-republic-644339-unsplash89-min

آموزش برنامه‌نویسی اپلیکیشن

با توجه به مشکل بودن تعریف هوش، تعریف دقیق هوش مصنوعی هم کار ساده‌ای نخواهد بود. به زبان بسیار ساده، اگر یک دستگاه محاسباتی قادر به انجام کاری باشد که معمولا نیازمند استدلال انسانی و هوش است، می‌گوییم که از هوش مصنوعی استفاده می‌کند.

به عنوان مثال، اسپیکرهای هوشمند مانند آمازون اکو و گوگل نست می‌توانند دستورهای شفاهی ما را بشنوند، صداها را به‌عنوان کلمات تفسیر کنند، معنای کلمات را استخراج کنند و در نهایت سعی می‌کنند خواسته‌های ما را برآورده کنند. در این میان می‌توانیم به درخواست‌هایی مانند پخش موسیقی، جواب یک سوال یا خاموش کردن چراغ‌ها اشاره کنیم. در همه‌ی تعاملات، به جز موارد بسیار ساده، این درخواست‌ها به کامپیوترهای موجود در فضای ابری منتقل می‌شود که بیشترین پردازش‌های سنگین مربوط به هوش مصنوعی را انجام می‌دهند. فرمان صوتی تجزیه می‌شود، معنا استخراج می‌شود، پاسخ آماده می‌شود و در نهایت این اطلاعات به اسپیکر هوشمند راه پیدا می‌کند.

با توجه به مشکل بودن تعریف هوش، تعریف دقیق هوش مصنوعی هم کار ساده‌ای نخواهد بود. به زبان بسیار ساده، اگر یک دستگاه محاسباتی قادر به انجام کاری باشد که معمولا نیازمند استدلال انسانی و هوش است، می‌گوییم که از هوش مصنوعی استفاده می‌کند. به عنوان مثال، اسپیکرهای هوشمند مانند آمازون اکو و گوگل نست می‌توانند دستورهای شفاهی ما را بشنوند، صداها را به‌عنوان کلمات تفسیر کنند، معنای کلمات را استخراج کنند و در نهایت سعی می‌کنند خواسته‌های ما را برآورده کنند. در این میان می‌توانیم به درخواست‌هایی مانند پخش موسیقی، جواب یک سوال یا خاموش کردن چراغ‌ها اشاره کنیم.

در همه‌ی تعاملات، به جز موارد بسیار ساده، این درخواست‌ها به کامپیوترهای موجود در فضای ابری منتقل می‌شود که بیشترین پردازش‌های سنگین مربوط به هوش مصنوعی را انجام می‌دهند. فرمان صوتی تجزیه می‌شود، معنا استخراج می‌شود، پاسخ آماده می‌شود و در نهایت این اطلاعات به اسپیکر هوشمند راه پیدا می‌کند.

برچسب‌ها: بدون برچسب

افکارتان را باما در میان بگذارید

اطلاعات شما پیش ما امن هست، آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد!